LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Khu Phức hợp Khách sạn Bạch Đằng – Bạch Đằng Complex, được xây dựng trên nền đất trước đây là khách sạn Bạch Đằng, một trạm khách T24 trực thuộc cục hậu cần Quân Khu 5, Bộ quốc phòng.

  • Năm 1991: trạm khách được Quân Khu 5 nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật

  • 04/08/1993: Bộ trưởng Bộ quốc phòng quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước với chức năng kinh doanh dịch vụ khách sạn.

  • 24/05/1997: Bộ quốc phòng ra quyết định số 710/QĐ đổi tên khách sạn Bạch Đằng thành Công ty Bạch Đằng.

  • 09/09/2009: Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Khách Sạn Bạch Đằng được thành lập từ hai thành viên góp vốn là Công ty 508 Ceinco 5 và Nhà Khách Bạch Đằng - Bộ Tư Lệnh Quân Khu 5.

  • 29/09/2010: Công bố ký kết hợp đồng quản lý khách sạn giữa Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng và Tập đoàn Hilton.

  • 10/10/2012: Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Khách Sạn Bạch Đằng chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Khách Sạn Bạch Đằng.

Chat với chúng tôi