TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

  • TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC:

         Bạch Đằng Complex được công nhận là một trong những điểm đến ấn tượng hàng đầu tại Đà Nẵng.

  • SỨ MỆNH:

       + Khẳng định thương hiệu bền vững của Công ty Bạch Đằng trên thị trường.

       + Cam kết hoàn trả vốn đầu tư và tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

       + Luôn cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng.

       + Đem lại quyền lợi cao nhất cho khách hàng, nhân viên và chủ đầu tư.

       + Được công nhận là công ty thân thiện với môi trường.

  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

       + Thái độ làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp

       + Cung cấp dịch vụ tốt và chất lượng cao.

       + Lịch sự và thân thiện.

       + Đoàn kết và hợp tác.

       + Kỷ luật và khen thưởng.

       + Tinh thần làm chủ và sẵn sàng đóng góp.

       + Sạch sẽ, vệ sinh, an ninh và an toàn.

       + Khách hàng thân thiết và nhân viên lâu năm.

       + Công nhận sự khác biệt.

 

Chat với chúng tôi